Events Galleries

Johannesburg 2015 - African networking meeting

 • Jhb 2012
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • JHB2015 5
 • JHB2015 6
 • JHB2015 7
 • JHB2015 8
 • JHB2015 9
 • JHB2015 10
 • JHB2015 11
 • Jhb 2012
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • JHB2015 5
 • JHB2015 6
 • JHB2015 7
 • JHB2015 8
 • JHB2015 9
 • JHB2015 10
 • JHB2015 11

Cape Town 2013 - Curriculum development workshop

 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4

Dar es Salaam 2013 - 3rd CHEPSAA annual meeting

 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4

Johannesburg 2012 - 2nd CHEPSAA annual meeting

 • Jhb 2012
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Jhb 2012
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4

Accra 2011 - 1st CHEPSAA annual meeting

 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4